Dorota Dębogórska

zdjecie_1Zawód dietetyk to spełnienie moich dziecięcych marzeń: o byciu lekarką, psychologiem, kucharką i dziennikarką. Po trosze wszystkie je spełniam. Pomagam ludziom osiągnąć zdrowie, zadowolenie z siebie i swojego wyglądu, wymyślam przepisy kulinarne, które oczywiście muszę wypróbować i na koniec wszystko to opisuję w zaleceniach dla moich klientów lub w artykułach. Dzięki temu praca jest jednocześnie moją pasją. Lubię podróżować, próbować nowych dań. Kolekcjonuję książki kucharskie, uwierz mi, nigdy nie mam ich za dużo. Jeśli chcesz podobnie jak ja  odkryć radość jedzenia i poczuć się dobrze we własnym ciele, zapraszam!

Jestem absolwentką wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  www.upwr.edu.pl . W 2002 r. ukończyłam studia inżynierskie na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, a w 2003 r. ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją Żywienie Człowieka.

Jestem jednym z pierwszych dietetyków we Wrocławiu, pracuję od 2003 r, a Gabinet Dietetyczny działa od maja 2005 r. czyli już 16 lat.
W mojej pracy zajmuję się odchudzaniem i dietoterapią dzieci i dorosłych. Opracowałam autorskie programy edukacji dietetycznej dla różnych grup pacjentów – kardiologicznych, cukrzycowych, otyłych. Współpracuję z lekarzami wielu specjalności i uczestniczę w konferencjach naukowych.

Stale pogłębiam moją wiedzę na licznych szkoleniach, biorę udział w konferencjach na temat zdrowia, również jako prelegentka. Od kilkunastu lat jestem edukatorką w programach promocji zdrowia dla dzieci, młodych rodziców, seniorów oraz pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych. Doradzam też wrocławskim żłobkom i przedszkolom oraz publikuję artykuły o tematyce żywieniowej i kulinarnej na portalach internetowych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki www.ptd.org.pl (stowarzyszonym w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków EFAD www.efad.org ) oraz
Polskiego Towarzystwa Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej www.celiakia.pl

Wybrane szkolenia i konferencje

Konferencje i szkolenia Polskiego Towarzystwa Dietetyki:

 • Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTD. Standardy leczenia dietetycznego 2015 – otyłość. Warszawa 2015; www.ptd.org.pl Patronat honorowy Ministra Zdrowia
 • Standardy postępowania dietetycznego w kardiologii. Warszawa 2016; www.ptd.org.pl  Patronat honorowy Ministra Zdrowia
 • Standardy postępowania dietetycznego w cukrzycy. Warszawa 2017; www.ptd.org.pl Patronat honorowy Ministra Zdrowia
 • Postępowanie dietetyczne we wrodzonych wadach metabolizmu. Warszawa 2017; www.ptd.org.pl
 • Standardy leczenia dietetycznego otyłości. Warszawa 2019; www.ptd.org.pl Patronat Instytut Matki i Dziecka www.imid.med.pl , Konsultant krajowy w dziedzinie Pediatrii Metabolicznej, Patronat honorowy Ministra Zdrowia
 • X Ogólnopolska Konferencja Dietetyki, Łódź 2020; Polskie Stowarzyszenie Dietetyków

Konferencje i szkolenia towarzystw medycznych:

 • Ryzyko sercowo – naczyniowe: kiedy leczyć, jak zapobiegać?” Wrocław 2010; Okręgowa Rada Lekarska
 • Zespół metaboliczny a choroby układu krążenia” Wrocław 2007; Polskie Towarzystwo Kardiologiczne www.ptkardio.pl
 • Standardy postępowania w wybranych chorobach przewodu pokarmowego” Wrocław 2007; Okręgowa Izba Lekarska
 • Problemy terapeutyczne w praktyce lekarza rodzinnego i specjalisty” Wrocław 2004; Okręgowa izba lekarska, towarzystwo internistów Polskich www.tip.org.pl
 • Profilaktyka i leczenie chorób infekcyjnych u dzieci. Różnicowanie biegunek i infekcji dróg oddechowych” Wrocław 2007
 • Standardy leczenia bólu. Choroby reumatyczne” Wrocław 2005; Polskie Towarzystwo Reumatologiczne www.reumatologia.ptr.net.pl,  Towarzystwo Internistów Polskich www.tip.org.pl, Polskie Towarzystwo Badania Bólu www.ptbb.pl
 • Choroby przewodu pokarmowego – problemy diagnostyczne i terapeutyczne” Wrocław 2004; Polskie Towarzystwo Pediatryczne www.ptp.edu.pl, Okręgowa Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii  www.ptg-e.org.pl, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci www.ptghizd.pl
 • Alergia od 0 do 100 lat” Wrocław 2004; Polskie Towarzystwo Pediatryczne www.ptp.edu.pl, Okręgowa Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci www.ptghizd.pl
 • Mukowiscydoza w praktyce pediatry, lekarza rodzinnego i specjalisty” Wrocław 2004; Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Pediatryczne  www.ptp.edu.pl, Okręgowa Izba Lekarska
 • Profilaktyka zdrowotna od 0 do 100 lat – żywienie i szczepienia” Wrocław 2005; Polskie Towarzystwo Pediatryczne www.ptp.edu.pl, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii  www.ptg-e.org.pl, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci www.ptghizd.pl, Polskie Towarzystwo Wakcynologii www.ptwakc.org.pl
 • Powikłania cukrzycy” Wrocław 2005; Konsultant Krajowy w dziedzinie Diabetologii
 • Żywienie niemowląt i dzieci – wybrane zagadnienia” Wrocław 2006; Polskie Towarzystwo Pediatryczne www.ptp.edu.pl, Instytut Żywności i Żywienia www.izz.waw.pl
 • Choroby wieku dorosłego. Wybrane standardy postępowania” Wrocław 2006
 • Aktualne problemy gastrologiczne w praktyce lekarza POZ” Wrocław 2006; Polskie Towarzystwo Gastroenterologii www.ptg-e.org.pl

Inne konferencje i szkolenia:

 • Dieta bezglutenowa 2011” warszawa 2011; Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej www.cukrzyca.pl, Polskie Towarzystwo Dietetyki www.ptd.org.pl
 • Żywienie zdrowie i choroby” Wrocław 2012-2017; Zakład Dietetyki przy Katedrze Gastrologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu  www.umed.wroc.pl
 • Anoreksja, bulimia oraz inne zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży” Wrocław 2017; Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskie Centrum Zdrowia
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.ptkardio.pl . Ustroń  2005. udział w sesji plakatowej z praca „Ocena zmian sposobu żywienia pacjentów uczestniczących w programie dwumiesięcznej, wczesnej rehabilitacji kardiologicznej
 • Wybrane szkolenia z zagadnienia nietolerancji pokarmowej Cambridge Diagnostics Polska www cambrigde-diagnostics.pl:
 • Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej. Wrocław 2012
 • Interpretacja nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych. Warszawa 2013
 • Postępowanie w nietolerancji pokarmowej i indywidualny model żywieniowy. Warszawa 2015